نیت روزه :
در نیت روزه همین قدر کافی است که انسان قصد کند برای انجام فرمان خداوند از اذان صبح تا مغرب کاری که روزه را باطل می‏کند انجام ندهد و جاری کردن نیت بر زبان یا گذراندن از قلب لازم نیست.  (1) 

 انسان می‏تواند در هر شب از ماه رمضان برای روزه فردای آن نیت کند و بهتر است که شب اول ماه نیت همه ماه را بنماید.  (2)  

 روزه شخصی که خوابیده است، اگر قبل از خواب نیّت روزه را داشته، صحیح است؛ اگر چه تمام روز را خواب باشد.  (3) 

اگر در روزه واجب معینی مثل روزه ماه رمضان از نیّت روزه گرفتن برگردد، روزه‏ اش باطل است. (4)

-----------------------------------------
1-. تحریر الوسیله، ج1، ص278؛ توضیح المسائل مراجع، ج1، ص914، م 1550.
2-. توضیح المسائل مراجع، ج1، ص915، م 1551.
3-. توضیح المسائل مراجع، ج1، م 1559؛ عروة الوثقی، ج2، فی شرائط وجوب الصوم، فصل 10؛ تحریر الوسیله، ج1، ص535.
4-. توضیح المسائل مراجع، ج1، ص924، م 1570