امام خمینی ،آیت الله بهجت ، آیت الله سبحانی : اگر آمپول جنبه ی غذایی و تقویتی دارد بنابر احتیاط واجب ،باید از تزریق آن خودداری کرد ، ولی اگر جنبه ی دارویی دارد یا عضو را بی حس می کند یا درد را کاهش می دهد ،تزریق آن اشکال ندارد. (1)

 امام خامنه ای :احتیاط واجب آن است که روزه دار از آمپول های مغذی یا مقوی و هر آمپولی که در رگ تزریق می شود و انواع سرم ها خودداری کند؛لکن آمپول دارویی که در عضله تزریق می شود و نیز آمپول هایی که برای بی حس کردن به کار می رود ، مانعی ندارد. (2)

ایت الله سیستانی و آیت الله صافی : به طور کلی تزریق آمپول روزه را باطل نمی کند (خواه جنبه ی غذایی و تقویتی داشته باشد  یا جنبه ی دارویی و مانند آن)  (3)

ایت الله مکارم : تمام انواع آمپول های دارویی یا تقویتی که به صورت عضلانیتزریق می شوند و همچنین تزریق عضلانی واکسن برای افراد روزه دار اشکالی ندارد ؛ولی تزریق آمپولها و سرم هایی که در رگ تزریق می شوند روزه را باطل می کنند. (4)

------------------------------------------------

1- توضیح المسائل ده مرجع م 1576،بهجت استفتائات ج2 س 2869،سبحانی توتیح المسائل م 1494 و احکام جوانان م 294.

2-خامنه ای اجوبت الاستفتائات س 767 و استفتا.

3-سیستانی منهاج الصالحین ج1 قبل از م 999،صافی جامع الاحکام ج1 س 473.

4-مکارم توضیح المسائل م 1339.