منبرهای مختصر و مفید

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «صفات خدا» ثبت شده است

احسان خدا

۱۳ نظر موافقین ۱۴ مخالفین ۰

عدالت دقیق خدا

۱۱ نظر موافقین ۸ مخالفین ۰

خدا چکار می کند؟

خدا چکار می کند؟

سلطان به وزیرگفت۳سوال میکنم فردا اگرجواب دادی هستی وگرنه عزل میشوی.

سوال اول: خداچه میخورد؟

سوال دوم: خداچه می پوشد؟

سوال سوم: خداچه کارمیکند؟

وزیر از اینکه جواب سوالها را نمیدانست ناراحت بود.

۴ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰