منبرهای مختصر و مفید

این المضطر ... - مجلس سوم

۱۴ نظر موافقین ۱۱ مخالفین ۰

این المضطر ... - مجلس دوم

۱۱ نظر موافقین ۸ مخالفین ۰

این المضطر... - مجلس اول

۱۲ نظر موافقین ۱۱ مخالفین ۰

عدالت دقیق خدا

۱۱ نظر موافقین ۸ مخالفین ۰

فرزندانتان را سیاسی تربیت کنید!

۱۰ نظر موافقین ۸ مخالفین ۰

ارزشمندتر از ششصد هزار سکه طلا -مجلس هشتم

«یا على: إِذا رأیْت النّاس یشْتغِلُون بالفضائِل فاشْتغل أنْت بِاالفرائض»

۹ نظر موافقین ۸ مخالفین ۰

ارزشمندتر از ششصد هزار سکه طلا -مجلس هفتم

«یا على: إِذا رأیْت النّاس یشْتغِلُون بالفضائِل فاشْتغل أنْت بِاالفرائض»


۱۳ نظر موافقین ۷ مخالفین ۰

ارزشمندتر از ششصد هزار سکه طلا -مجلس ششم

«یا على: إِذا رأیْت النّاس یشْتغِلُون بالفضائِل فاشْتغل أنْت بِاالفرائض»

بسم الله الرحمن الرحیم .الحمدلله و سلام علی عباده الذین الصطفی محمد و اله الطاهرین

بعضی وقتها گره های کوری در زندگی وجود داره که هرچی فکر می کنیم نمی دونیم علتش چیه!

۱۰ نظر موافقین ۶ مخالفین ۰

ارزشمندتر از ششصد هزار سکه طلا -مجلس پنجم

«یا على: إِذا رأیْت النّاس یشْتغِلُون بالفضائِل فاشْتغل أنْت بِاالفرائض»

۱۱ نظر موافقین ۱۰ مخالفین ۰