منبرهای مختصر و مفید

ارزشمندتر از ششصدهزار سکه طلا - مجلس چهارم

«یا على: إِذا رأیْت النّاس یشْتغِلُون بالفضائِل فاشْتغل أنْت بِاالفرائض»

دین بدون نماز فایده نداره!

۵ نظر موافقین ۶ مخالفین ۰

چگونه از عذاب قیامت در امان باشیم!

۷ نظر موافقین ۶ مخالفین ۰

ارزشمندتر از ششصد هزار سکه طلا -مجلس سوم

«یا على: إِذا رأیْت النّاس یشْتغِلُون بالفضائِل فاشْتغل أنْت بِاالفرائض»

تربیت فرزند به لحاظ فقهی واجب است.

وقتی صحبت از واجبات می شه معمولا ذهن ما به نماز و حج و خمس و... انتقال پیدا می کنه.اما امروز می خوام راجع به یه واجبی صحبت بکنم که خیلی از ماها شاید اون رو جزو  واجبات ندونیم یا حداقل اینکه اون رو واجب فقهی ندونیم.

۸ نظر موافقین ۸ مخالفین ۰

ارزشمند تر از ششصد هزار سکه طلا - مجلس دوم

مجلس دوم: ارزش انجام واجبات دینی :

۷ نظر موافقین ۱۲ مخالفین ۰

حکم وضو گرفتن با داشتن النگو و انگشتر

۷ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰

خودتان را با استغفار خوشبو کنید!

 

۶ نظر موافقین ۸ مخالفین ۰

برترین مال

بعضی  از سرمایه ها برگشت پذیرند مثل: اموال و دارایی .اما بعضی از سرمایه ها رو اگر از دست دادیم دیگه برگشتی در کار نیست مثل:عمر و آبرو.

۶ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰

نسخه ای برای تمام دردها-مجلس چهارم

حضرت زهرا در مراسم زیارت عاشورا شرکت می کنند.

۳ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰

خدا خودش می شنوه !

فردی چند گردو به بهلول داد و گفت :بشکن و بخور و برای من دعا کن...

۷ نظر موافقین ۶ مخالفین ۰