سوال :آیا کاشت ناخن مصنوعی جایز است؟ آیا مانع، وضو وغسل می شود؟ 

 

جواب :باتوجه به تفاوت فتوا در این مسئله نظرات بصورت اجمالی گفته می شود.در مورد انجام این کار؛ کاشت ناخن در صورتی که برداشته شود جایز است اما اگر چسبیده باشد جایز نیست به جز فتوا مقام معظم رهبری که: فی نفسه اشکال ندارد :

 

 نظر برخی از مراجع عظام تقلید :

 

امام خمینی رضوان الله تعالی علیه: برای نماز اشکال ندارد اما  وضو وغسل صحیح نیست اگر جداشدنش مشقت دارد وچسبیده ،باید وضو وغسل جبیره ای بگیرد.  (۱)

 

 مقام معظم رهبری :فی نفسه اشکال ندارد اما وضو وغسل صحیح نیست، برای وضو و غسل باید مانع برطرف گردد اما اگر مشقت غیر قابل تحمل دارد وجدا نمی شود، باید وضو وغسل بصورت جبیره باشد (یعنی با دست مرطوب مانع را مسح کند) اما در صورتى که امکان برطرف کردن آن ـ ولو در روز‌های بعد ـ باشد و برطرف نکند، وضو و غسل جبیره باطل خواهد بود. ( 2 )

 

آیت الله وحید و سیستانی: جایز نیست ، اگر انجام داد ورفع مانع مشقت داشت، باید وضو وغسل جبیره ای ، علاوه بر آن تیمم، بنابر احتیاط واجب انجام دهد وبعد از برداشتن ناخن بنا بر احتیاط واجب قضای نمازهای خوانده شده را بجا آورد. (3)

 

آیت الله نوری همدانی: این کار جایز نیست، اگر انجام داد وجدا نشد، اگر کاشت ناخن در محل تیمم نباشد، تیمم کند و اگر باشد وضو وغسل جبیره ای وتیمم انجام دهد. (4)

 آیت الله مکارم: اگر ضرورت ندارد ترک آن است ، ودر صورت ضرورت اگر کاشت وامکان جدا سازی هم نیست، باید وضو وغسل جبیره ای بگیرد. (5)

 

آیت الله صافی: اشکال دارد، وضو وغسل جبیره و احتیاطاً تیمم انجام دهد. (6)

 

آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه :اگر ناخن مصنوعی بکارد در صورتیکه  جزو بدن او نمی شود و رشد ونمو ندارد، جایز نیست چون اضطراری ندارد، ودر صورت انجام وضو وغسل جبیره ای انجام دهد. (7)

 

آیت الله شبیری زنجانى: در صورت غیر ضرورت جایز نیست، اگر انجام داد وجدا نشد و مشقت داشت، باید تیمم و احتیاط مستحب جبیره به هنگام وضو وغسل انجام دهد. 

 

درصورت صدق زینت باید آن را از نامحرم بپوشاند. (8)

-------------------------------------------------------

۱ - امام خمینی، توضیح المسائل، شرط سیزدهم از شرایط وضو.

2 - استفتاء کتبی از دفتر آیت‌الله خامنه ای.

3 - آیت‌الله وحید، توضیح المسائل، ص۲۵۱، م۳۴۴.

 استفتاء از دفتر آیت‌الله وحید.

 سایت آیت‌الله سیستانی، سؤال و جواب ها، احکام وضو، مربوط به سؤالات بخش احکام وضو.
4 - تعلیمات علی العروةالوثقی، ص۵۱، فی احکام الجبائر
5 -آیت‌الله مکارم، استفتائات واحد پاسخ به سؤالات جامعةالزهرا، جزوه غسل، صفحه ۱۶ و ۱۸.
6 - http://www.saafi.net/fa/node/۵۳۰۳
7 - آیت‌الله بهجت، استفتائات ، ج ۱، سؤال ۶۱۰.
8 -  استفتائات موجود در واحد پاسخ به سؤالات جامعة الزهراء(قم)
     استفتاء از دفتر آیت‌الله شبیری زنجانی.