بعضی  از سرمایه ها برگشت پذیرند مثل: اموال و دارایی .اما بعضی از سرمایه ها رو اگر از دست دادیم دیگه برگشتی در کار نیست مثل:عمر و آبرو.

بنابراین انسان از بین همه ی سرما یه هاش باید بیشتر به دسته ی دوم توجه داشته باشه. چرا که اگر مثلا ماشینت صدمه دید با کار و تلاش ممکنه بتونی یکی دیگه بخری ولی اگر (العیاذ بالله) آبروت از بین رفت دیگه نمی تونی برگردونیش.

یکی از جاهایی که آبرو در خطره جایی است که انسان با یه آدم شرور و بد دهن مواجه بشه و باهاش جدل کنه.تو این جور مواقع نباید درگیر شد و باید عاقلانه عمل کرد وشر رو دور کرد.

حتی بعضی از مواقع باید برای حفظ آبرو از مال گذشت !

روایت :

قال أمیرالمؤمنین علی (علیه السلام): أفضل المال ما وفی به العرض...؛ برترین مال آن است که با آن آبرو حفظ شود. (1)

داستان کوتاه :

روزی امام مجتبی علیه السّلام به شاعری پول داد. یکی از حاضرین به حضرت اعتراض کرد که چگونه به شاعری که گناه می کند و تهمت به مردم می زند، کمک می کنی؟ حضرت فرمود: ای بنده ی خدا! بهترین راه برای مصرف پولت، این است که با آن پول، آبروی خود را حفظ کنی و یکی از راه های رسیدن به خیر، این است که شرّی را از خود دور سازی. (2)

---------------------------------------------------------

1- میزان الحکمة، ج 11، ص 178.

2- مجموعه ماهنامه پاسدار اسلام سال دهم-ش112.