شناختن ارحام

پرسش اصلى در این بحث این است: ارحام و اقوام چه کسانى هستند؛ پیوند با آنها چگونه بر قرار مى‏ شود؛ و قطع رحم با چه کارى ‏تحقق مى‏ یابد؟

در مرحله بعد باید تحقیق کرد که وظیفه ما در برابر برخى از اقوام چیست؟

سوال :  ارحام و ذی رحم چه کسانی هستند ؟

جواب : به هر یک از دو نفری که به واسطه ی یک رحم با هم خویشاوند می شوند ، ذی رحم گفته می شود.بنابراین ذی رحمها شامل افراد زیادی می شوند که با هم خویشاوند هستند.

در شرع مقدس اسلام معناى خاصى براى «ارحام‏» ذکر نشده و مراد از «ارحام‏» معناى «عرفى‏» (8) آن است؛ یعنى مطلق ‏نزدیکان و بستگان. بنابراین خویشاوندان پدرى و مادرى را هرچند با چند واسطه باشد، شامل مى‏ شود و فرزندان و خویشان آنها را نیز در برمى‏ گیرد. (9).

حضرت آیت الله مکارم در این رابطه می فرمایند :"ظاهر رحم که در روایات آمده، تمام ارحام را شامل مى‌‏‌شود و دلیلى نداریم که فقط طبقه اوّل ارث (10)داخل ارحام باشد و طبقات دیگر داخل نباشد، منتها چگونگى‏ صله مختلف است یعنى صله‏‌اى که درباره درجه اوّل مثل پدر، مادر و فرزند است، غیر از آن صله‏‌‌اى است که درباره وابستگان درجه دوم است."

-------------------------------------------------------------------------------

8 - عرفى، یعنى فهم عمومى و عرف یعنى مردم، یا عموم مردم، یا فهم عموم مردم.

 

9 -  جمعى ازعلما و فقهاى بزرگوار چون شیخ طوسى(ره) در کتاب خلاف و مبسوط و ابن ادریس در سرائر، علامه مجلسى در بحارالانوار و... این نظریه را اختیار کرده‏ اند. شهید ثانى( زین الدین الجبعى العاملى 911 - 965 ه ق) مى‏ فرماید: اصحاب در این که مراد از قرابت و ارحام چه کسانى است؟ نظرهاى مختلفى دارند. چون در شناخت آن نص و روایت‏ خاصى وارد نشده است، ولى اکثر اصحاب معتقدند که شناخت ارحام و اقارب بستگى به نظر عرف دارد.( صلة الرحم و قطیعتها، ص 85)


10 - عبارتند از :پدربزرگ و مادر بزرگ ،پدر ،مادر ، فرزندان و نوه ها.


ان شاءالله ادامه دارد...