صله ارحام در روایات

از آیات و روایات در می یابیم که ‏صله ارحام واجب است و قطع آن از گناهان بزرگ شمرده مى ‏شود.

قرآن در موارد مختلف، قاطع رحم را ملعون و از رحمت الهى دور شمرده است. امام سجاد(ع) فرمودند: «... از همنشینى با کسى که ‏از خویشانش بریده است ‏بپرهیز.»

امام صادق(ع) فرمودند: از«خالقه‏» (1) بپرهیزید؛ زیرا انسان را نابود مى‏ سازد. راوى پرسید: «خالقه‏» چیست؟ امام فرمود: قطع رحم. (2)

امام باقر(ع) مى‏ فرماید: رسول خدا(ص) فرمودند: به حاضران و غایبان امتم و کسانى که هنوز به دنیا نیامده ‏اند تا روز قیامت، سفارش مى‏ کنم به خویشان خود بپیوندند، هرچند میان ایشان به اندازه یک سال راه رفتن فاصله باشد. همانا صله ارحام از امورى است که خداى متعال آن را بخشى از دین قرار داده است. (3)

طلحة بن زید از امام صادق(ع) چنین نقل ‏کرده است: مردى از قبیله «خثعم‏» خدمت رسول خدا(ص) رسید و عرض کرد: برترین چیز دراسلام چیست؟ فرمود: ایمان به خداوند.

پرسید: بعد از آن چیست؟

پاسخ داد: صله رحم.

عرض کرد: بعد از آن چیست؟

فرمود: امر به معروف و نهى از منکر.

پرسید: مبغوض ترین اعمال نزد خداوند کدام است ؟

پاسخ داد: براى خدا شریک قرار دادن.

عرض کرد: پس از آن کدام است؟

فرمود: گسستن از خویشاوندان.

پرسید: پس از آن چیست؟

پاسخ داد: به بدیها دستور دادن و از خوبیها نهى کردن. (4)

قال رسولُ اللَّهِ صلى الله علیه و آله: «صِلُوا ارْحامَکُمْ وَ لَوْ بِالسَّلامِ».

حضرت رسول اکرم صلى الله علیه و آله فرمودند: «صله ارحام خود کنید حتى اینکه سلام کردن باشد».

ارزش پیوند با خویشان

پیامبراکرم(ص) فرمودند: کسى که با جان و مال در راه صله رحم ‏اقدام مى‏ کند، خداوند متعال اجر صد شهید در نامه اعمالش‏ مى‏ نویسد. و در برابر هر قدمى که در این راه بر مى ‏دارد، چهل ‏هزار حسنه برایش ثبت مى‏ کند و چهل هزار گناه از او محو مى‏ گرداند و او را چهل هزار درجه بالا می برد؛ و مانند این است که ‏صد سال با صبر و استقامت‏ خداى را بندگى کرده است. (5)

پیامبراکرم(ص) فرمودند: ثواب صدقه ده برابر است. و قرض هجده برابر و ارتباط با برادران دینى بیست ‏برابر و پیوند با خویشان بیست وچهار برابر. (6)

على بن ابى ‏حمزه که از اصحاب امام صادق و امام‏ کاظم علیهماالسلام است مى‏ گوید: از امام(ع) پرسیدم: مردى از سوى پدر ومادر و اقوام حج عمره و نماز و روزه به جاى مى‏ آورد و صدقه ‏مى‏ دهد. حکم آن چیست؟

امام(ع) فرمودند: اشکالى ندارد. بلکه در قبال این اعمالى که براى آنها انجام مى‏ دهد، دو پاداش دریافت‏ مى‏ کند.

1- پاداش اعمالى که براى آنها انجام داده.

2- پاداش صله رحمى که به این وسیله تحقق بخشیده است.(7)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1- خالقه از ریشه‏« خلق‏» به معناى کندن یا از ریشه برکندن است.

2- ترجمه اصول کافى، ج 4، ص 46.

3- گناهان کبیره، ج 1، ص 164 / اصول کافى، ج 2، ص 120.

4- وسایل الشیعه، شیخ حر عاملى، ج 11، ص 396، حدیث 11.

5- وسائل الشیعه، ج 6، ص 286، صلة الرحم و قطیعتها، سید حسن طاهرى خرم آبادى، ص 79.

6- وسائل الشیعه، ج 11، ص 546.

7- صلة الرحم و قطیعتها، سید حسن طاهرى خرم آبادى، ص 44.

 

ان شاءالله ادامه دارد...