فرزند آیت الله علامه امینی(رضوان الله تعالی علیه) صاحب کتاب “الغدیر” می گوید: پس از گذشت چهار سال از فوت پدرم، شب جمعه ای او را در خواب شاد و خوشحال دیدم. پس از سلام و دست بوسی گفتم: در آنجا چه عملی باعث نجات و سعادت شما شده است؟ کتاب الغدیر یا سایر کتاب ها یا تاسیس و بنیاد و کتابخانه امیر المومنین(علیه السلام)؟
مرحوم علامه تاملی کردند و فرمودند: فقط زیارت عاشورا!
گفتم: اکنون روابط بین ایران و عراق تیره است و راه کربلا بسته است. چه کنم؟ فرمود: در مجالس و محافلی که جهت عزاداری امام حسین(علیه السلام) برپا می شود شرکت کن، ثواب زیارت امام حسین(علیه السلام) را به تو می دهند.
سپس فرمود: پسر جان! در گذشته بارها گفته ام و اکنون توصیه می کنم که زیارت عاشورا را هیچ وقت ترک و فراموش مکن. مرتب زیارت عاشورا را بخوان و برخودت وظیفه بدان. (1)


1- طرحی نو از زیارت عاشورا،اسماعیل کاظمی زرومی، ص۲۱۰.


کلمات کلیدی : زیارت عاشورا       زیارت عاشورا دوای همه دردها

فضیلت زیارت عاشورا      آثار دنیوی و اخروی زیارت عاشورا     

علامه امینی و زیارت عاشورا      فواید مادی و معنوی زیارت عاشورا