سوال :چرا با اینکه حضرت زهرا(س) اجازه ورود خلیفه اول و دوم را به داخل خانه برای ملاقات نداده بودند، ولی امیرالمومنین وساطت کردند تا آنها محضرمقدسه حضرت زهرا(س) برسند؟

پاسخ ؛

گفتند یا علی، دختر پیغمبر به ما اجازه ملاقات نمی دهد. می شود تو وساطت کنی؟ حضرت آمدند نزد دختر پیغمبر و فرمودند: یا زهرا اجازه بده تا آنها وارد شوند.

حضرت زهرا فرمود: یا علی من دوست ندارم آن ها را بیینم ولی البیت بیتک، اختیار خانه با توست…

و حضرت اجازه دادند آن دو بیاییند.

امیرالمومنین با اینکه برایش خیلی سخت بود که ضاربان همسرش وارد خانه او شوند ولی یک مسئله مهم این جا نهفته بود که باید امیرالمومنین در تاریخ  ثبت می‌کرد و آن نبود مگر جمله ای که حضرت زهرا(س) به آن دو گفت و در تاریخ ثبت گردید.

دختر پیغمبر(ص) فرمودند:ای ابوبکر، آیا شنیدی پدرم گفت: ان الله یرضی لرضا فاطمه؟ گفت: بلی، یا بنت رسول الله (ص). عمر تو هم شنیدی؟ گفت: بلی. سپس دستها را به آسمان بلند کردند و فرمود:  خدایا شاهد باش که من از این دو نفر راضی نیستم.  سپس چادر را روی صورت کشیدند و دیگر سخن نگفتند.

و این نارضایتی برای همیشه در تاریخ ثبت شد.